XXII Seminarium Energotestu

Szanowni Państwo, mamy  przyjemność poinformować, że w dniach 24-26 kwietnia 2019 roku
w Hotelu Kasprowy Mercure w Zakopanem, pod patronatem Polskich Sieci Elektroenergetycznych odbędzie się
XXII seminarium: „AUTOMATYKA W ELEKTROENERGETYCE"

Temat przewodni: „Krajowa implementacja Kodeksów Sieci ENTSO-E z obszaru przyłączeniowego”

Prace zarówno nad samymi kodeksami jak również nad implementacją krajową trwają już od kilku lat. Kończą się okresy przejściowe, w których uczestnicy rynku mieli czas na dostosowanie się do nowych wymagań. Podczas seminarium postaramy się jak najlepiej przybliżyć praktyczne aspekty stosowania Kodeksów Sieci, których celem jest harmonizacja zasad funkcjonowania krajowych operatorów systemów przesyłowych i dystrybucyjnych w kontekście tworzenia europejskiego rynku energii elektrycznej.

W drugim dniu, referaty będą poświęcone ważnym, bieżącym i przyszłym problemom dotyczącym automatyki, systemów sterowania, urządzeń i układów elektrycznych w przesyle, dystrybucji oraz w elektrowniach i elektrociepłowniach zawodowych i przemyśle.

Z uwagi na rangę i złożoność zagadnienia Kodeksów Sieci w tym roku powołana została rada programowa seminarium, w skład której poza Energotestem wchodzą przedstawiciele: PSE, PSE Innowacje, Politechniki Śląskiej, Tauron-Dystrybucja, PGE Dystrybucja, Energa Operator oraz ENEA Wytwarzanie.

Uczestnikami seminarium są specjaliści i menedżerowie z branży elektroenergetyki zawodowej
i przemysłowej, jednostek naukowo-badawczych, firm inżynierskich oraz producentów i dostawców, co stwarza wyjątkowo korzystną okazję wieloaspektowej dyskusji, dzielenia się doświadczeniami oraz nawiązywania współpracy.

W przypadku, jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panią Małgorzatą Janoszek tel. +48 32 270 45 18 wew. 37, kom. +48 666 05 69 17, e-mail: mjanoszek@energotest.com.pl

 

Z serdecznymi pozdrowieniami
Michał Kaźmierczak
Dyrektor Marketingu