Sterowniki i zabezpieczenia pól EPROTECT produkcji Energotestu w PERN

Jest nam miło poinformować, że zdobyliśmy zadanie pt. „Modernizacja rozdzielni 6kV poprzez wymianę sterowników pola, zabezpieczeń energetycznych sekcji I i II w SF-1 Płock.
W realizacji zostaną wykorzystane sterowniki i zabezpieczenia EPROTECT produkcji Energotestu. W PERN zostanie zainstalowanych ponad 20 sztuk tych urządzeń.