Nowe Produkty. Automat APZplus, EPROTECT SZR

Energotest od wielu lat znany jest z niezawodności stosowanych urządzeń z zakresu automatyki przełączania zasilań. Automaty AZRS i APZ, produkcji Energotestu stały się synonimem bezawaryjnej pracy. Automaty te zabezpieczają zasilanie ponad 90% potrzeb własnych polskich elektrowni i zakładów przemysłowych gdzie układ technologiczny jest szczególnie wrażliwy na przypadkową utratę zasilania. Dorobek Energotestu to nie tylko pewnie działające urządzenia, ale także dopracowywane od lat algorytmy poprawiające niezawodność przełączeń, oraz wykwalifikowany personel który uruchamiał najbardziej wymagające układy w kraju.

Z tym większą przyjemnością informujemy państwa, że Nasza oferta wzbogaciła się o 2 nowości z obszaru przełączeń zasilań - automatów APZplus oraz EPROTECT SZR.

APZplus to najnowsze urządzenie produkcji Energotestu, które łączy bogate doświadczenia firmy z zakresu algorytmów przełączania zasilań z nowoczesną architekturą sprzętową wspierającą np. cyberbezpieczeństwo oraz najnowsze protokoły komunikacyjne. Dedykowane jest dla rozdzielni SN i nn zasilających instalacje technologiczne w elektrowniach i przemyśle. Podobnie jak w przypadku APZ, automat APZplus jest przygotowany do obsługi wielowyłącznikowych układów zasilania. 

Kolejnym uzupełnieniem oferty Energotestu jest nowa funkcjonalność sterownika i zabezpieczenia pola EPROTECT. Na bazie tej samej platformy sprzętowej, co w przypadku sterownika, oferujemy automat przełączania zasilań (EPROTECT SZR) dedykowany dla rozdzielni SN gdzie nie występują napędy silnikowe (np. rozdzielnice dystrybucyjne).

Więcej informacji na temat nowych produktów znajdą państwo poniżej:
APZplus
EPROTECT SZR