Projektowe doświadczenie. Koniec prac odbiorowych SE 110/20kV Jawor Strefa.

W ubiegłym tygodniu zakończyły się prace odbiorowe na stacji elektroenergetycznej 110/20kV Jawor Strefa w obszarze Tauron Dystrybucja SA O/Legnica. Jest to czwarta stacja, która została w całości zbudowana w oparciu o wielobranżową dokumentację projektową opracowaną w Energoteście.