Zmiana nazwy spółki na SPIE Energotest sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 kwietnia 2021 roku nastąpiła zmiana nazwy spółki Energotest sp. z o.o.
na SPIE Energotest sp. z o.o. Powyżej wskazana data jest jednocześnie dniem publikacji przedmiotowej zmiany nazwy spółki w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
Pozostałe dane rejestrowe spółki tj. numer KRS, NIP, REGON pozostają bez zmian.

Poniżej zamieszczamy pełną wersję pisma: