Wyższy poziom cyberbezpieczeństwa. Nowy konwerter EKM3

 

Szanowni Państwo,

 

28 sierpnia 2018 roku weszła w życie ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001560) nakładająca na Operatorów Usług Kluczowych obowiązki związane z podniesieniem poziomu cyberbezpieczeństwa.
 

Wychodząc na przeciw rosnącym wymaganiom firma SPIE ENERGOTEST zaprojektowała i wdrożyła konwerter EKM-3 (będący bezpośrednim następcą konwertera EKM-2), zawierający następujące funkcjonalności:

- Bezpieczna komunikacja z serwerem za pomocą tunelu VPN,

- Logowanie wszystkich akcji podejmowanych przez użytkownika zalogowanego na urządzeniu,

- Obsługa synchronizacji czasu zgodna z NTP/PTP,

- Możliwość konfiguracji firewall,

- Certyfikat SSL do bezpiecznego szyfrowania połączeń,

- 3 konta użytkowników z różnymi poziomami uprawnień.

 

Udogodnieniem dla Użytkownika jest także łatwa wymiana konwertera EKM-2 na EKM-3 dzięki zachowaniu tych samych wymiarów, sposobu montażu i podłączenia urządzeń.  

 

Zapraszamy Państwa do współpracy

 

https://www.spie-energotest.pl/systemy/ekm3-konwerter-protokolow.html