Weryfikacja istniejącej automatyki SCO

W terminie do 18 grudnia 2022 r. znaczące zakłady są zobligowane do objęcia swoich odbiorów automatyką SCO*

 

Zweryfikuj jak najszybciej istniejącą automatykę SCO zakładu, pod kątem wymagań kodeksów sieci!

 

  • Realizujemy kompleksowy zakres badań automatyki SCO,
  • Posiadamy nowoczesne urządzenia pomiarowe firmy OMIKRON, przystosowane do szczegółowego badania algorytmów pomiaru częstotliwości urządzeń EAZ, pod kątem wymagań SCO,
  • Posiadamy doświadczenie w realizacji powyższych badań i interpretacji wymagań kodeksów sieci dla automatyki SCO.

 

Nasza oferta badań automatyki SCO

 

W przypadku konieczności uzupełnienia automatyki SCO, również oferujemy wsparcie – kompleksowa realizacja SCO

 

*  Zgodnie z wytycznymi określonymi przez właściwego operatora systemu (OSD lub OSP) na podstawie Rozporządzeń Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17.08.2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru - NC DC oraz 2017/2196 z dnia 24.11.2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczące stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych - NC ER