System Zarządzania Mikrosiecią dla pilotażowego projektu mikrosieci energetycznej w m. Bytom

Mamy zaszczyt poinformować, że SPIE Energotest sp. z o.o. dostarczyła System Zarządzania Mikrosiecią dla pilotażowego projektu mikrosieci energetycznej w m. Bytom w ramach zadania: „Model funkcjonowania energetyki rozproszonej 2.0 – samobilansujące się obszary sieci elektroenergetycznej”.
 
System Zarządzania Mikrosiecią dostarczony przez SPIE Energotest sp. z o.o. realizuje następujące funkcjonalności:
- automatyczne przejścia pomiędzy poszczególnymi trybami pracy mikrosieci (ongrid / offgrid) poprzez nadzorowanie procesów resynchronizacji i ponownej synchronizacji mikrosieci, optymalizacji pracy magazynu energii, zarządzanie awaryjnym gazowym źródłem zasilania.
- kontrola pracy wyspowej mikrosieci poprzez zarządzanie wszystkimi komponentami źródeł energii w celu realizacji funkcji samobilansowania w oparciu o prognozowane dane pogodowe oraz algorytmy sztucznej inteligencji oparte na danych historycznych.
 
Wartym uwagi jest fakt, że algorytmy bilansujące wykorzystane w Systemie Zarzadzania Mikrosiecią dostarczanym przez SPIE Energotest sp. z o.o., zawierają komponenty AI (sztucznej inteligencji), które wykorzystują aktualne dane celem samouczenia.

Pilotażowa mikrosieć w Bytomiu składa się z następujących źródeł energii elektrycznej:
farma fotowoltaiczna - 2 x 94,5 kW
turbiny wiatrowe - 5 x 9,8 kW
magazyn energii – 200 kW, 250 kWh
generator gazowy – 36 kW
Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum Spółek Grupy TAURON i dofinansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków Unii Europejskiej. Generalnym wykonawcą zadania była spółka EPConstruction Sp. z o.o. z Katowic.