KODEKS POSTĘPOWANIA DLA DOSTAWCÓW I PODWYKONAWCÓW

Zgodnie z polityką odpowiedzialnego zaopatrzenia, SPIE oczekuje od każdego ze swoich dostawców 
i podwykonawców usług przestrzegania zasad określonych w Kodeksie. Obejmują one prawa człowieka, międzynarodowe standardy pracy, ochronę środowiska i etykę biznesową. Jednocześnie firmy mają podstawowy obowiązek przestrzegania krajowych i międzynarodowych przepisów i regulacji.

Zgodnie z naszymi wartościami, do których należą m.in. efektywność, dostępność i odpowiedzialność, przyjęliśmy zasady przewodnie w wielu obszarach biznesowych, m.in. współpracy
z dostawcami i podwykonawcami.

Prezentowany Kodeks to procedury, do których przestrzegania zachęcamy wszystkich naszych kontrahentów.