KODEKS ETYKI ORAZ PROCEDURA SYGNALIZOWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Zgodnie z tym jak ważna jest dla nas kwestia odpowiedzialności, SPIE przestrzega najwyższych standardów w zakresie etyki i uczciwości. Ma to na celu nie tylko zapewnienie zgodności naszych praktyk z obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi, ale również zdobycie i długotrwałe utrzymanie zaufania naszych interesariuszy. Nasze zasady postępowania określiliśmy w Kodeksie Etyki jak również w Podręczniku Wdrożenia Kodeksu Etyki, udostępnionym wszystkim pracownikom. Nasi pracownicy oraz kontrahenci mogą również zgłaszać wszelkie zachowania, które uznają za nieetyczne, w oparciu o obowiązującą w SPIE Procedurę dokonywania i przetwarzania zgłoszeń.

Nasze zobowiązanie do przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości

W lipcu 2022 roku SPIE opublikowało nowy Kodeks etyczny i Procedurę dokonywania i przetwarzania zgłoszeń. Czyniąc to, SPIE zobowiązało się do przestrzegania najwyższych standardów etyki i uczciwości.