ENERGOTEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Inteligentny sterownik ET-DCS wykorzystujący technologie sieci neuronowych”.

Celem projektu są prace B+R zmierzające do opracowania i wdrożenia do produkcji innowacyjnego sterownika PLC wykorzystującego technologie sieci neuronowych. Urządzenie, w nomenklaturze Wnioskodawcy oznaczone jako sterownik ET-DCS służyć będzie od akwizycji danych, nadzoru oraz sterowania obiektami elektroenergetycznymi, a także procesami przemysłowymi.

Wyróżnikiem produktu będzie możliwość precyzyjnego przewidywania momentu wystąpienia awarii obsługiwanych przez sterownik urządzeń, co umożliwi podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych. Ponadto produkt cechować będzie rejestracja zdarzeń z dokładnością do 1 ms, co pozwoli na niezwykle dokładną analizę zapisanych zdarzeń. W wymienionym zakresie produkt nie ma odpowiednika na rynku.

Wartość projektu: 1 069 740,08 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 631 240,32 PLN