ENERGOTEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Budowa konwertera EKM_Smart dla magistral komunikacyjnych typu Ethernet z wykorzystaniem wielu protokołów”.

Celem projektu jest przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych czego rezultatem będzie innowacyjny konwerter EKM_Smart umożliwiający dostosowanie urządzeń wyposażonych jedynie w komunikacyjne porty szeregowe RS do wymagań sieci Ethernet oraz obsługę znacznej liczby i zróżnicowanych protokołów komunikacyjnych wykorzystywanych w urządzeniach oraz systemach nadrzędnych. 

Konwerter EKM_Smart umożliwi także implementowanie własnych lub zewnętrznych dedykowanych protokołów. Produkt będzie przystosowany do zapisów nowej Ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która wdraża do polskiego porządku prawnego tzw. Dyrektywę NIS Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Dyrektywa ta nakazuje operatorom infrastruktury krytycznej na dostosowanie swoich systemów informatycznych i infrastruktury sieciowej do najnowszych wymogów.

Wartość projektu: 571 147,36 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 323 204,14 PLN