ENERGOTEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Skonstruowanie nowego systemu zabezpieczeń łukoochronnych o budowie modułowej z możliwością dowolnej konfiguracji dostosowanej do różnego typu rozdzielni oraz stacji transformatorowych."

Projekt dotyczy przeprowadzenia prac przemysłowych oraz prac rozwojowych, których zakładanym efektem będzie skonstruowanie i wdrożenie do produkcji innowacyjnego autonomicznego systemu detekcji zwarć łukowych o strukturze rozproszonej (budowa modułowa) z możliwością selektywnego działania, przeznaczonego do stosowania we wszystkich typach rozdzielni średniego napięcia (SN) i niskiego napięcia (nn) oraz stacjach transformatorowych.

Nowy system detekcji zwarć łukowych znajdzie zastosowanie w elektroenergetyce zawodowej oraz przemysłowej. Jego działanie umożliwi znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w rozdzielnicach SN i nn oraz stacjach transformatorowych w porównaniu do aktualnie stosowanych zabezpieczeń.

Wartość projektu: 2 613 472,02 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 564 030,02 PLN