ET-AI-08_01Moduł ET-AO-04 wyposażony jest w 4 izolowane galwanicznie wyjścia analogowe 0/4..20mA i 0..10V (każdy kanał wyposażony jest w styki dla wyjścia prądowego i napięciowego).

Moduł ET-AO posiada system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterownia użytkownikowi.