Sygnały w punkcie A są zbierane przez moduły wejściowe i przetwarzane na postać cyfrową. Następnie przesyłane za pomocą magistrali ET-BUS do modułów wyjściowych usytuowanych w punkcie B. Moduły wyjściowe mają za zadanie przetworzenie cyfrowej informacji o stanach wejść oraz przekopiowanie tych stanów na swoje wyjścia. Istnieje możliwość komunikacji dwukierunkowej. Wtedy w punkcie A jak i w punkcie B muszą znajdować się obydwa typy urządzeń, wejściowe oraz wyjściowe. Moduły komunikują się poprzez interfejs ET-BUS z użyciem dedykowanego protokołu. Protokół ten zakłada łączenie modułów w pary. Każda para umożliwia przesłanie 16 sygnałów dwustanowych w jedną stronę. Parę tworzą moduł wejściowy oraz wyjściowy. Oba moduły muszą posiadać ten sam adres, który jest konfigurowany przez użytkownika. Pary modułów w sieci ET-BUS pracują niezależnie, komunikując się tylko w obrębie pary. Informacje przesyłane są zdarzeniowo. Zmiana stanu na wejściu powoduje przesłanie wiadomości na wyjście oraz zmianę jego stanu. Inaczej mówiąc stany wejść spod danego adresu są kopiowane na wyjścia o tym samym adresie. Dodatkowo każdy moduł wysyła co sekundę informację o swoim stanie wejść/wyjść.

Na magistrali ET-BUS może występować tylko jedna para o tym samym adresie (czyli jeden moduł wejściowy i jeden wyjściowy). W przypadku powtórzenia się adresu moduły będą sygnalizowały błąd. Nie ma możliwości bezpośredniego przesyłania informacji pomiędzy urządzeniami o różnych adresach.

W przypadku gdy do magistrali ET-BUS zostanie podłączona jednostka centralna ET-CU, to będzie ona mogła odczytywać stany sygnałów wejściowych np. w celu przesłania ich i zaprezentowania w systemie SCADA, natomiast nie będzie miała możliwości wpływania na stan kanałów wyjściowych.