Moduł ET-DO-16 wyposażony jest w 16 wyjść binarnych o obciążalności do 6A.

Moduł ET-DO-8 wyposażony jest w 8 wyjść binarnych o obciążalności do 10A.

Wyjścia te mają zapewnioną izolację galwaniczną.

Za pomocą magistrali komunikacyjnej ET-BUS może odbierać informacje od modułu jednostki centralnej ET-CP lub bezpośrednio od odpowiedniego modułu wejść dwustanowych (pracując w trybie ET-DirectLink).

Moduły ET-DO posiadają system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterowania użytkownikowi.