ET-FOET-FO jest światłowodowym modułem komunikacyjnym dedykowanym dla magistrali ET-BUS sterownika ET-DCS, umożliwiającym rozproszenie modułów we/wy.

Jego konstrukcja umożliwia pracę magistralową (kolejne kasety we/wy łączone jedna za drugą) lub gwiaździstą (kasety we/wy podłączane do kasety z ET-CP stanowiącej centrum "gwiazdy" z wieloma modułami ET-FO). Moduły ET-FO można instalować w dowolnym miejscu na magistrali i swobodnie dokładać w czasie np. gdy rozbudowa sterownika pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania na ilość sygnałów we/wy. Dołożenie lub wymiana modułu ET-FO nie pociąga za sobą konieczności zatrzymania lub restartu sterownika.

Moduł ET-FO posiada system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterownia użytkownikowi.