ET-PS jest modułem zasilacza dedykowanym dla sterownika ET-DCS.

Jego konstrukcja umożliwia pracę równoległą, tj. można zainstalować dowolną liczbę zasilaczy, które będą równomiernie współdzielić między sobą obciążenie. Moduły ET-PS można instalować w dowolnym miejscu na magistrali i swobodnie dokładać w czasie np. gdy rozbudowa sterownika pociąga za sobą wzrost zapotrzebowania energetycznego lub gdy chcemy zredundować układ zasilania sterownika. Dołożenie lub wymiana modułu ET-PS nie pociąga za sobą konieczności zatrzymania lub restartu sterownika.

Zasilacz ET-PS posiada system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterownia użytkownikowi.