Doskonalenie rozwiązań sprzętowych i programowych w zakresie nadzoru, sterowania i automatyzacji jest podstawową metodą optymalizacji procesów, a przez to podnoszenia efektywności przedsiębiorstw elektroenergetycznych i przemysłowych. System ECONTROLplus powstał właśnie w celu spełniania tych współczesnych wyzwań.

W systemie zaimplementowane zostały najnowsze rozwiązania dotyczące transmisji danych, archiwizacji i przetwarzania, a także sterowania oraz bezpieczeństwa. Platformą programową sytemu ECONTROLplus jest pakiet zenon firmy COPA-DATA z Austrii. Rozwiązanie nowoczesne, wielokomponentowe z zaawansowanymi algorytmami w zakresie cyberbezpieczeństwa. Podstawą sprzętową systemu ECONTROLplus jest nowy modularny sterownik Energotestu ET-DCS zapewniający jednolitą warstwę interfejsu użytkownika i środowiska inżynierskiego oraz umożliwiający integrację istniejących systemów i urządzeń Energotestu.

Zastosowanie

ECONTROLplus jest systemem zaprojektowanym z myślą o spełnianiu wysokich wymagań stawianych przed systemami w elektroenergetyce i sterowaniu procesami przemysłowymi. System znakomicie sprawdza się w zakresie monitorowania, sterowania i analizy zakłóceń obiektów elektroenergetycznych i przemysłowych takich jak:

 • układy wyprowadzenia mocy generatora,
 • rozdzielnie wysokich, średnich i niskich napięć,
 • stacje elektroenergetyczne WN i SN,
 • procesy ciągłe i dyskretne,
 • obiekty oddalone (bezobsługowa eksploatacja urządzeń),
 • telemechanika i teleinformatyka,
 • rozległe sieci energetyczne.

Budowa systemu

System ECONTROLplus ma budowę modułową o otwartej architekturze, co umożliwia łatwą konfigurację i rozbudowę systemu o kolejne elementy oraz dostosowanie go do nawet najbardziej złożonych warunków i potrzeb Klienta, zarówno na istniejących jak i nowo budowanych obiektach. System umożliwia komunikację zarówno z urządzeniami starszymi, jak i z nowoczesnymi inteligentnymi urządzeniami (różnych producentów) wyposażonymi w łącza komunikacyjne (szeregowe, Ethernet, itd.) z różnymi protokołami komunikacyjnymi (Modbus, IEC61850, IEC60870-5-103/104, DNP3, OPC i wiele innych, w tym niestandardowe za pośrednictwem własnych driver'ów komunikacyjnych) lub bezpośrednio poprzez wejścia/wyjścia cyfrowe/analogowe. 

Zastosowana architektura systemu zależy od rodzaju obiektu, wymaganego poziomu niezawodności i rodzaju aparatury zainstalowanej na obiekcie, jej fizycznego rozmieszczenia a także powiązań z innymi systemami.

Możemy wyróżnić cztery podstawowe warstwy systemu:

 •  ET-Operator/Supervisor - Warstwa wizualizacji

Nowoczesny, ergonomiczny i przyjazny dla użytkownika interfejs jest kluczowy dla eksploatacji systemu. Firma Energotest, we współpracy z COPA-DATA, wykorzystując produkty zrodziny  zenon, w tym zenon Energy Edition opracowała nowoczesny i ergonomiczny interfejs użytkownika. Wybraliśmy system zenon gdyż zapewnia kompleksową ochronę przed niechcianą utratą danych i przed nieautoryzowanym dostępem realizując reguły cyberbezpieczeństwa.

ET-Operator/Supervisor zapewnia użytkownikowi pełen dostęp do informacji procesowej przy zachowaniu reguł bezpieczeństwa i kontroli uprawnień.

Za jego pośrednictwem użytkownik może swobodnie poruszać się po całym automatyzowanym procesie korzystając z wielu funkcji wspomagających (WorldView, Automatic Line Coloring, blokady topologiczne i procesowe) oraz narzędzi:

- ET-Analog (analiza zakłóceń)

- ET-Alarms i ET-History (analiza alarmów i zdarzeń)

- ET-Trend (analiza bazy danych trendów)

- ET-Manager (obsługa rejestratorów zakłóceń)

 

 • ET-Server - Warstwa akwizycji, przetwarzania i archiwizacji danych

Serwer lub serwery systemu ECONTROLplus, w części oparte o oprogramowanie zenon, odpowiedzialne są za akwizycję danych procesowych, ich archiwizację i udostępnianie danych do ET-Operator, serwera WWW lub innych systemów powiązanych. Dane pochodzące z obiektu zapisywane są w bazach danych ze stopkami czasowymi nadanymi przez urządzenia źródłowe(moduły wejściowe, urządzenia obiektowe, itd.), co wraz z realizowaną przez system ECONTROLplus synchronizacją czasu, umożliwia rzetelną i dokładną analizę zaistniałych zdarzeń niezależnie od źródła pochodzenia. Dostępna redundancja serwerów jak i dysków, na których zapisywane są dane, zapewnia bezpieczeństwo zgromadzonych danych. Ponadto system zapewnia możliwość integracji z przemysłowymi bazami danych (SQL, Oracle, …).

 • Warstwa komunikacyjna

W tej warstwie możemy wyróżnić dwa sposoby komunikacji. Pierwszy to główna magistrala systemu oparta o przemysłowy, redundantny, 1Gb Ethernet. Zapewnia ona szybką i niezawodną komunikację pomiędzy wszystkimi komponentami systemu, które mają możliwość komunikacji w tym standardzie (stacje ET-Operator, serwery ET-Server, sterowniki ET-DCS, sterowniki i systemy innych firm, konwertery EKM i innych firm). Drugi to komunikacja za pośrednictwem magistral szeregowych pomiędzy sterownikami ET-DCS lub konwerterami EKMa urządzeniami obiektowymi. Dobór urządzeń, protokołów komunikacyjnych i mediów transmisyjnych w ramach architektury systemu odbywa się indywidualnie w zależności od potrzeb Klienta. Do obsługi poszczególnych urządzeń zostały opracowane przez nas dedykowane drivery systemu ECONTROLplus. System wykorzystuje m.in. protokoły TCP/IP/UDP, DNP3, mBUS, Modbus, IEC61850, IEC60870-5-103/104, OPC DA/A&E/UA, C37-118 realizowane w standardach transmisji Ethernet, RS232, RS485, CAN, itd.

 •  Warstwa obiektowa

Akwizycja danych i sterowanie, w zależności od rodzaju urządzeń i wymogów Klienta, odbywa się za pomocą:

- sterowników ET-DCS produkcji Energotestu,

- urządzeń pomiarowych i sterujących umożliwiających zdalny odczyt i zapis danych (przetworniki, rejestratory, analizatory, liczniki, sterowniki polowe, sterowniki PLC)

Zalety systemu

 • Uniwersalność - zastosowane w ECONTROLplus rozwiązania pozwalają na jego zastosowanie w różnych procesach przemysłowych i energetycznych
 • Wielostanowiskowość - możliwość równoległej pracy na wielu lokalnych i zdalnych stanowiskach jednocześnie
 • Niezawodność - możliwość wzajemnego rezerwowania elementów składowych systemu
 • Integracja - jeden system zarządzania, nadzoru i sterowania integrujący informację z wielu źródeł (systemów podrzędnych, urządzeń sterujących, pomiarowych, itd.)
 • Modularność - swobodna możliwość rozbudowy funkcjonalności wraz z potrzebami Klienta
 • Skalowalność - od małych jednostanowiskowych do rozległych wielostanowiskowych systemów
 • Mobilność – system wspiera i umożliwia pracę na urządzeniach mobilnych (smartfony, pady)
 • Bezpieczeństwo - Uwierzytelnienie (tylko zalogowani użytkownicy mają dostęp do aplikacji); Silne szyfrowanie komunikacji w sieci systemu; Wsparcie dla IPv6; Redundancja zapewniająca bezstratną archiwizację danych; Cerfytfikaty wsparcia dla systemów Windows (8.1, 7 etc.)

Strategiczne partnerstwo

Energotest od 2013 roku jest członkiem programu partnerskiego firmy COPA-DATA, Community Partner Program, co zapewnia nam korzystanie ze światowego doświadczenia, jakie posiadają inżynierowie naszego Partnera. Mamy również realny wpływ na rozwój kolejnych wersji produktu. Pozwala to na dostarczanie naszym klientom innowacyjnych rozwiązań na najwyższym światowym poziomie. COPA-DATA (Austria) to technologiczny lider w produkcji oprogramowania HMI/SCADA, działająca na rynku od prawie 30-tu lat temu, a od ponad 20 bardzo aktywnie w przemyśle energetycznym. Firma poszukująca najnowszych rozwiązań, realizująca w swoich produktach założenia Industry 4.0 dzięki oferowaniu produktów pozwalających gromadzić i zarządzać dużą ilością danych.

Ponad 100 000 instalacji na całym świecie sprawiło, że firma jest rozpoznawalną i rekomendowaną marką, obecną w 50 krajach (również w Polsce). Misją firmy jest tworzenie ergonomicznego oprogramowania optymalizującego procesy produkcji w różnych branżach, w tym w branży elektroenergetycznej. Produktem, który sprawił, że COPA-DATA jest znana inżynierom z branży elektroenergetycznej jest zenon Energy Edition, wielokrotnie nagradzany m.in. na targach ENERGETAB w Bielsku-Białej.

Więcej informacji można uzyskać na: www.copadata.pl