W ostatnich latach na świecie i w Polsce obserwuje się dynamiczny rozwój energetyki opartej o źródła odnawialne (OZE), którymi są: wiatr, słońce, biogaz i woda. W Krajowej Sieci Elektroenergetycznej pojawiają się nowe uwarunkowania – dużo większa dynamiczność, gwałtowne wzrosty napięć, ryzyko nieintencjonalnej pracy wyspowej źródeł rozproszonych. Tworzy to nowe wyzwania zarówno dla urządzeń jak i usług realizowanych na rzecz energetyki.

SPIE Energotest od 30 lat świadczy wysokiej jakości usługi inżynierskie w obszarze elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz dostarcza wyspecjalizowane urządzenia zabezpieczeniowe produkcji własnej.  Daje nam  to unikalne kompetencje do wsparcia Inwestorów lub Generalnych Wykonawców obiektów OZE. Własnym zapleczem inżynierskim możemy zrealizować: wielobranżowy projekt układu elektroenergetycznego obiektu, dostawę systemu zarządzania produkcją energii oraz telemechanikę. Zadania te realizujemy w oparciu 
o naszą platformę - ECONTROLplus. Realizujemy również dostawy zabezpieczeń i sterowników pól SN - EPROTECT, próby pomontażowe, konfigurację i nastawy zabezpieczeń, uruchomienia i próby funkcjonalne układów zabezpieczeń i sterowań

Poniżej znajduje się do pobrania karta promocyjna z pełną informacją o zakresie kompetencji SPIE Energotest w przypadku
realizacji obiektów energetyki rozproszonej.