Automat EPROTECT SZR

 


     Do 10 wyłączników
 


     Cyberbezpieczeństwo
 


     Ustandaryzowane schematy dla dystrybucji (SN, WN)
 

     Automat EPROTECT SZR jest oparty o platformę sprzętową oferowanych przez Energotest zabezpieczeń i sterowników pól SN EPROTECT.
Jest to urządzenie dedykowane na rynek dystrybucji energii (zakłady dystrybucyjne).


Dostępne są dwie wersje urządzenia:

  • Dla rozdzielni SN pracujących w układach rezerwy ukrytej (opcjonalnie mogą pracować również w innych układach)
    z możliwością sterowania wyłączników po stronie WN transformatora 110kV/SN. Mogą pracować w rozdzielniach z odbiorami z generacją.
     
  • Dla rozdzielni WN pracujących w układach H5 lub H3 (opcjonalnie mogą pracować również w innych układach)
    wykonując przełączenia pomiędzy liniami 110kV zasilającymi daną rozdzielnię a sprzęgłem.

     Schematy podłączeń zewnętrznych uwzględniają możliwość podłączenia sygnałów
obiektowych (pomiary napięć, stany położenia wyłączników, gotowości pól, blokady)
zgodnych ze standardami stosowanymi w zakładach energetycznych.
Na życzenie klienta, w stosunkowo prosty sposób, w programie automatu można dopisać
dodatkowe funkcje i logiki. Posiada wejścia napięciowe 57,7/100V.