EPROTECT - Urządzenie automatyki elektroenergetycznej w sieciach SN


     Sterownik pola SN
 


     Pełny zestaw funkcji zabezpieczeniowych
 


     Pełen zakres obsługiwanych pól SN
 


     Zintegrowany lub wyniesiony panel sterowania
 


     Więcej informacji na wyświetlaczu, 2 konfigurowalne okna
 


     Do 49 wejść i 32 wyjść (w tym wyjścia mocne)
 


     Protokoły komunikacyjne IEC61850, IEC62439 PRP i inne
 


     Przedłużona żywotność dzięki obniżonej temperaturze pracy
 


     Kompaktowe rozmiary — głębokość 12 cm
 


     Niezależne procesy komunikacji i funkcji zabezpieczeń
 


     Gotowy do pracy wyspowej (klasa 0,5 dla f od 45 do 55 Hz)
 

 

EPROTECT 

     Jest mikroprocesorowym urządzeniem automatyki elektroenergetycznej w sieciach średniego napięcia pełniącym funkcje zabezpieczeniowe, automatyki stacyjnej, sterownika pola,rejestracji, pomiarowe i inne.

Urządzenia systemu EPROTECT znajda zastosowanie zarówno w energetyce zawodowej (wytwarzanie,sieci przesyłowe, dystrybucja) jak i w przemyśle.

EPROTECT zapewnia możliwość zabezpieczenia urządzeń i odbiorów związanych z polem w zakresie różnych kryteriów nad- i podprądowych, nad- i podnapięciowych, admitancyjnych, pod i nadczęstotliwosciowych, mocowych, zwłocznych i bezzwłocznych, pomiary i rejestracje wielkości elektrycznych oraz realizacje automatyk stacyjnych.

 

Automat EPROTECT SZR


     Do 10 wyłączników
 


     Cyberbezpieczeństwo
 


     Ustandaryzowane schematy dla dystrybucji (SN, WN)

 

     Automat EPROTECT SZR jest oparty o platformę sprzętową oferowanych przez Energotest zabezpieczeń i sterowników pól SN EPROTECT.
Jest to urządzenie dedykowane na rynek dystrybucji energii (zakłady dystrybucyjne).


Dostępne są dwie wersje urządzenia:

  • Dla rozdzielni SN pracujących w układach rezerwy ukrytej (opcjonalnie mogą pracować również w innych układach)
    z możliwością sterowania wyłączników po stronie WN transformatora 110kV/SN. Mogą pracować w rozdzielniach z odbiorami z generacją.
     
  • Dla rozdzielni WN pracujących w układach H5 lub H3 (opcjonalnie mogą pracować również w innych układach)
    wykonując przełączenia pomiędzy liniami 110kV zasilającymi daną rozdzielnię a sprzęgłem.

     Schematy podłączeń zewnętrznych uwzględniają możliwość podłączenia sygnałów
obiektowych (pomiary napięć, stany położenia wyłączników, gotowości pól, blokady)
zgodnych ze standardami stosowanymi w zakładach energetycznych.
Na życzenie klienta, w stosunkowo prosty sposób, w programie automatu można dopisać
dodatkowe funkcje i logiki. Posiada wejścia napięciowe 57,7/100V.