Odbiornik sygnału GPS typu GPS Synchro jest urządzeniem stworzonym na potrzeby precyzyjnej synchronizacji czasu w urządzeniach elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej.

W szczególności znajduje zastosowanie w systemach zabezpieczeń, automatyk, rejestracji zakłóceń, zdarzeń oraz jakości energii. Może być również używany wszędzie tam, gdzie wymagany jest dostęp do źródła sygnału stabilnego i dokładnego wzorca czasu lokalnego, tj. podczas synchronizacji czasu w: układach pomiarowych, sieciach komputerowych, urządzeniach przemysłowych oraz przy rejestracji zjawisk w obiektach rozproszonych.

Zadaniem urządzenia jest ciągła konwersja sygnału pochodzącego z odbiornika systemu globalnej nawigacji satelitarnej GPS na sygnał wyjściowy zgodny ze standardem RS485, niosący zakodowaną w sobie dokładną i stabilną informację o bieżącym czasie i dacie w jednym z trzech formatów. Są to: protokół nawigacyjny NMEA wraz z impulsem synchronizacji 1PPS, standard IRIG-B oraz zegar frankfurcki DCF77.


  Centrala w Gliwicach
  ul. Chorzowska 44 B
  44-100 Gliwice

  tel. +48 (32) 413-27-00
  tel. +48 (32) 270-45-18
  email: energotest@spie.com