Podstawową korzyścią wynikającą ze stosowania systemu APZmini jest możliwości realizacji przełączeń SZR w układach bez przekładników napięciowych, co znacząco wpływa na obniżenie kosztów realizacji takiej automatyki. System ten może być również stosowany w rozdzielnicach z przekładnikami; wyróżnia go uniwersalność oraz łatwości obsługi przy zachowaniu wysokiej funkcjonalności.

 
       Budowa rozproszona – jednostka centralna i elementy wykonawcze

 


       Możliwość pomiaru napięcia SN bez potrzeby stosowania przekładników napięciowych

 

Budowa automatu APZmini:

Automat jest dedykowany dla nastepujących rozdzielnic:

 • WN, SN, nn wyposażonych w przekładniki napięciowe (elementy pomiarowe włączone w obwody wtórne 100V);
 • SN nie wyposażonych w przekładniki napięciowe (pomiar napiecia realizowany za pośrednictwem izolatorów reaktancyjnych);
 • nn nie wyposażonych w przekładniki napięciowe (elementy pomiarowe włączone bezpośrednio w obwody pierwotne 0,4kV)

Budowa automatyki:

Automat posiada konstrukcje rozproszoną, opartą o następujące elementy:

 • Jeden automat APZmini umieszczony w dowolnym miejscu w rozdzielni. Jego zadaniem jest sterowanie automatyką SZR;
 • Od 2 do 5 przekaźników PB lub PB04 zabudowanych w polach odpowiednich wyłączników.Ich zadaniem jest zbieranie informacji z danego pola, w tym kontrola obecności napięcia. Spełniają także rolę elementów wykonawczych automatyki SZR. 

Dzięki zastosowaniu systemu rozproszonego możliwe jest ograniczenie liczby połączeń kablowych. Przekaźniki PB (spełniające funkcje pomiarowe i wykonawcze) są zabudowane w polach odpowiednich wyłączników, co w zasadniczy sposób zmniejsza pracochłonność procesu instalacji poprzez wyeliminowanie połączeń między polami rozdzielni. Do połączeń automatu z przekaźnikami wykorzystuje się powszechnie dostępne kable komunikacyjne ze złączami DB9.

Kluczową cechą w odniesieniu do obsługi automatu APZmini jest zastosowanie zasady "wstawi używaj" (ang. plug and play). Oznacza to, że automat nie wymaga od obsługi skomplikowanego nastawiania ani kosztownego procesu uruchomienia. Praktycznie jedynym parametrem, który trzeba wybrać to układ pracy. Dla każdego z układów pracy wszystkie zaawansowane ustawienia są już zaprogramowane fabrycznie.

Zalety automatu APZmini:

 • Atrakcyjna cena;
 • Bogaty zestaw wykonywanych przełączeń. (SZR, SPP, PPZ, AZZ);
 • Możliwość wykonywania przełączeń dla wszystkich kierunków dostępnych w danym układzie rozdzielni;
 • Możliwość współpracy z systemem nadrzędnym. Dzięki temu automat może pracować jako sterownik pola;
 • Wbudowany rejestrator zdarzeń;
 • Możliwość wykorzystania dodatkowych funkcji przekaźników PB (wskaźnik obecności napięcia, blokada uziemnika) eliminująca konieczność stosowania innych urządzeń kontrolujących obecność napięcia;
 • Wizualizacja stanu wyłączników i obecności napięcia;
 • Niewielkie wymiary, prosty montaż;
 • Możliwość pracy w układzie rozproszonym;
 • Opcjonalne oprogramowanie umożliwiające zdalną kontrolę układu przez telefon komórkowy, palmtop (GPRS) lub dowolny komputer podłączony do Internetu;
 • Bogata lista referencyjna - automaty SZR produkcji Energotestu, pracują już w blisko 800 aplikacjach w kraju i za granicą;
 • Certyfikaty przydatności stosowania w energetyce.

Wszystkie te cechy sprawiają, że produkt ten może być z powodzeniem stosowany w:

 • Elektrowniach i elektrociepłowniach w prostych układach;
 • Zakładach energetycznych;
 • Zakładach przemysłowych;
 • Budynkach użyteczności publicznej (szpitale, banki, itp.);
 • Budynkach o podwyższonym standardzie wykonania (biurowce, hotele)