Przekładniki Napięciowe zapewniają dopasowanie napięcia zasilającego rozdzielnice 0,4 ÷ 0,8 kV do poziomu znormalizowanego napięcia pomiarowego 100 V AC wymaganego przez urządzenia automatyki zabezpieczeniowej, układy pomiarowe i inną aparaturę.