Zgodne z wymaganiami Polskich sieci Elektroenergetycznych
 


     Obudowa i konstrukcja odporna na przegrzanie
 


     Bez kontaktronów
 


     Kompletna gama przekaźników
 


     Wtyki odporne na wyrwanie
 


     Zasilanie bezprzetwornicowe
 

 

Zadaniem przekaźników pomocniczych w elektroenergetyce jest szybkie sterowanie aparaturą łączeniową, zapamiętywanie i sygnalizowanie stanów, powielanie stanów, przełączanie sygnałów dla realizacji różnych funkcji automatyki, realizację zależności czasowych. Oferowane przez Energotest konstrukcje przekaźników spełniają wymagania PSE oraz wszystkich przedmiotowych norm. W przekaźnikach zastosowano komponenty wysokiej jakości oraz szereg rozwiązań zwiększających odporność na oddziaływanie czujników środowiskowych, w szczególności na drgania, takich jak: minimalizacja masy, wzmocnienie usadowienia wtyków w obudowie, amortyzacja mocowania.

RODZAJE PRZEKAŹNIKÓW

Wyłączające - PW

Przekaźniki wyłączające (mocne) PW mają zastosowanie w obwodach sterowania aparaturą łączeniową w elektroenergetyce. Dostępne typy:

 • PW-3 Posiada 3 zestyki zwierne (3Z) do sterowania cewek wyłącznika(ów) i jeden zestyk pomocniczy przełączalny (1P) sygnalizacyjny. Wyprowadzenia elektryczne i wtyk przekaźnika są zgodne z numeracją przyjętą dla przekaźników typu R15-4P firmy RELPOL. Przekaźnik charakteryzuje dużą wytrzymałością na prądy udarowe (450A), oraz przerwą stykową o wytrzymałości 1500V (oddzielenie niepełne). Zaprojektowany do sterowania obciążeniami indukcyjnymi, wyposażony w układ do gaszenia łuku elektrycznego. Posiada wskaźnik (LED czerwona) obecności napięcia w obwodzie sterowniczym. Zdolność wyłączania obwodów o stałej L/R=40ms wynosi 1A.
 • PWS-3 jest wzbogaconą wersją przekaźnika PW-3, posiada człon wykonawczy szybki o czasie zadziałania w warunkach normalnych mniejszym od 3ms.
 • PWS-3/S wyposażona jest dodatkowo we wskaźnik zadziałania z pamięcią magnetyczną, kasowaną ręcznie (wymagane jest dodatkowe napięcie zasilania).

Sygnalizacyjne - PS

Przekaźniki sygnalizacyjne PS przeznaczone są do powielenia sygnałów i optycznej sygnalizacji zadziałania. Kasowanee ręcznie (wymagane napięcie pomocnicze). Czas zadziałania < 3ms. Dostępne są również wersje z opcją /Z reagujące na zanik sygnału sterującego. Obecność napięcia sygnalizowana jest diodą LED czerwoną dla przekaźników działających od pobudzenia i zieloną dla przekaźników działających od zaniku sygnału (opcja /Z).

Dostępne typy:

 • PS-3 z 3 zestykami przełączanymi.
 • PS-5 z 5 zestykami zwiernymi.
 • PS2-4 podwójny z dwiema parami zestyków przełączalnych i zwiernych lub rozwiernych dla opcji /Z.
 • PS2-5 podwójny z trzema parami zestyków zwiernych (jedna para połączona równolegle – od obu sygnałów wejściowych) lub rozwiernych dla opcji /Z, cewki sterujące odseparowane.
 • PS2-6 podwójny z trzema parami zestyków zwiernych lub rozwiernych dla opcji /Z cewki sterujące ze wspólnym minusem.

Powielające - PP

Przekaźniki powielające PP mają zastosowanie w obwodach sterowania i zabezpieczeń. Dostępne typy:

 • PP-4 Przekaźnik pośredniczący z czterema zestawami zestyków z wymuszonym przełączaniem (zestyki sprzężone mechanicznie), istotne dla realizacji automatyki wymagającej jednoznacznego położenia wszystkich zestyków. Pełna izolacja (2kV) na otwartych zestykach pozwala na realizację automatyki przełączania sygnałów, gdy należy zastosować odpowiednią izolację między źródłami (np. przełączanie zasilania). Konfigurowalny przez użytkownika kolor diody sygnalizacyjnej (czerwony/zielony).
 • PPS-6 Przekaźnik pośredniczący szybki (<3ms) posiada 6 zestyków zwiernych do powielania sygnałów w systemach sterowania, dla rejestracji zdarzeń, zakłóceń itp. Złocone styki pozwalają na wykorzystanie w obwodach o bardzo małych obciążeniach (0,05W).

Bistabilne - PBi

Przekaźniki bistabilne PBI posiadają dwa stany stabilne i dwie cewki sterujące pozwalające na ustawienie przekaźnika w odpowiedni stan W (wyłączony) lub Z (załączony). Bieżący stan przekaźnika jest wskazywany w okienku inspekcyjnym. Podanie napięcia na obie cewki nie zmienia stanu przekaźnika. Obecność napięcia na cewkach sygnalizowana jest żółtą diodą LED. Dostępne typy:

 • PBI-4 posiada 3 zestyki przełączalne i jeden zwierny.
 • PBI-8 posiada 8 zestyków przełączalnych.
 • PBI-12 posiada 12 zestyków przełączalnych, przy czym z uwagi na ograniczenia styków w gnieździe wtykowym możliwe zrealizowanie różnych konfiguracji z maksymalnie 25 wyprowadzeniami. Konfiguracja do uzgodnienia z klientem.

Przekaźniki PBI-8 i PBI-12 przeznaczone do montażu w dwóch gniazdach GZ14!

Czasowy - PT

Przekaźnik czasowy PT-4 realizuje funkcje opóźnienia zadziałania, opóźnienia odpadu, generatora oraz funkcję formowania impulsu. Posiada mechaniczne nastawniki czasu działania, dzięki czemu widoczne są nastawy przy braku napięcia pomocniczego. W stanie spoczynku pobiera niewielką moc ze źródła napięcia pomocniczego (<1W). Posiada wysoki stopień niezawodności dzięki zastosowaniu bezprzetwornicowego zasilania układów wewnętrznych. Posiada jeden styk przełączalny i jeden zwierny powielając sygnał pobudzenia (PP), oraz dwa zestyki przełączalne realizujące wybraną funkcję czasową. Diody LED sygnalizują obecność napięcia pomocniczego, pobudzenie przekaźnika PP oraz PT. Nastawy są realizowane za pomocą nastawnika 3-cyfrowego (000–999) z mnożnikiem 1ms, 10ms, 100ms, 1s, 10s ,100s.