Mikroprocesorowy regulator napięcia transformatora zaczepowego typu ETT-02 przeznaczony jest do automatycznej regulacji napięcia strony niższej lub numeru zaczepu (przekładni) transformatora. Może współpracować ze wszystkimi transformatorami umożliwiającymi zmianę zaczepów pod obciążeniem.

Wyposażenie regulatora w podwójny zestaw przekładników pomiarowych prądowych i napięciowych pozwala na wykorzystanie regulatora do stabilizacji wybranego parametru (napięcie lub numer zaczepu) transformatorów dwuuzwojeniowych, dwuuzwojeniowych dwuodejściowych oraz trójuzwojeniowych. W celu zabezpieczenia przed przełączeniem po osiągnięciu wartości granicznych regulator posiada nastepujące blokady: nadnapięciową, podnapięciową, nadprądową oraz blokadę działająca po osiągnięciu skrajnego zaczepu.

Budowa

Regulator ETT-02 umieszczony jest w dzielonej, trzyczęściowej obudowie Bopla Combi Card II, zapewniającej swobodny dostęp do wszystkich podzespołów. Produkowany jest również jako standardowa 19-to calowa kaseta EURO do zabudowy zatablicowej lub w szafach. Zastosowanie rozłącznych złącz zewnętrznych rozmieszczonych w funkcjonalnych grupach ułatwia rozruch i prace serwisowe.

Regulator został opracowany jako konstrukcja trójpłytowa z funkcjonalnie wydzielonymi blokami:

  • blok zasilania, przekładników prądowych, przekładników napięciowych oraz przekaźników wyjściowych,
  • blok elektronicznego układu regulacji,
  • blok wprowadzania nastaw i układu ekspozycji parametrów.