Różnorodne kryteria pobudzenia
 


     Do 18 wejść analogowych
 


     Do 84 wejść dwustanowych
 


     Częstotliwość próbkowania max 16kHz
 


     Możliwość implementacji funkcji PMU
 


     Wiele lat doświadczeń
 

 

Rejestrator RZ-40 PMU to nowoczesne wieloprocesorowe urządzenie elektroniczne. Może ono spełnić dwie podstawowe role:

 • Rejestratora, który w wygodny sposób udostępnia dane na potrzeby analizy układu elektroenergetycznego w przypadku zaistnienia stanów awaryjnych i zakłóceniowych;
 • Autonomicznego układu weryfikującego działanie zabezpieczeń

Dostępna jest szeroka gama zakresów pomiarowych kart napięciowych i prądowych, oraz wejścia dwustanowe o różnych napięciach znamionowych. Czyni to rejestrator RZ-40 PMU urządzeniem elastycznym, możliwym do zastosowania w wielu obszarach techniki. Ilość wejść analogowych jest ograniczona do 18, natomiast maksymalna ilość wejść binarnych wynosi 140. W standardowym wykonaniu rejestrator posiada 16 wejść analogowych i 36 dwustanowych.

Nowe funkcje RZ-40:

Pierwszy rejestrator (RZ-30) produkcji Energotestu został uruchomiony w roku 1999. Od tego czasu firma nieustannie prowadziła prace rozwojowe nad tym produktem. Zwieńczeniem tych prac jest rejestrator RZ-40. Do jego najważniejszych funkcji należą:

Zapis ciągły

Podstawową nowością jest zmodyfikowany algorytm dostępu do danych. RZ-40 potrafi przenosić dane z bufora RAM do pamięci Compact Flash w sposób ciągły i w tym samym czasie, w którym następuje rejestracja. Dzięki tej zmianie nie ma już praktycznie znaczenia jak wielki jest bufor RAM i nie stanowi on ograniczenia dla długości rejestracji. Tym samym możliwe są do osiągnięcia czasy rejestracji sięgające dziesiątek sekund (w praktyce do 60s). Taka długość może by osiągnięta nawet gdy rejestracja dotyczy jednocześnie 16 kanałów analogowych, 48 binarnych i częstotliwości próbkowania 8kHz.

Rejestrator trendów

Kolejną nowością jest wbudowany rejestrator trendów (parametrów sieci). W tym przypadku częstotliwość próbkowania jest znacznie mniejsza. Przerwa między zapisem poszczególnych próbek może wynosić od 5ms do 30s, a czasy rejestracji mogą sięgać godzin. 

Rejestracja wewnętrznych stanów logicznych

W przypadku rejestratora zdarzeń poza rejestracją zmian stanów zewnętrznych sygnałów binarnych możliwa jest rejestracja wewnętrznych stanów logicznych (np. pobudzenia trigerów analogowych). Ułatwia to szybkie określenie przyczyny wyzwolenia rejestratora zakłóceń z poziomu listy zdarzeń.

Rejestracja wartości kryterialnych

Możliwa jest rejestracja kanałów wirtualnych w których wartości wyliczane są na podstawie rejestrowanych parametrów analogowych i z góry zdefiniowanych wzorów matematycznych (np. moc, impedancja, częstotliwość). Dzięki temu analiza działania automatyki zabezpieczeniowej staje się znacznie prostsza.

Tryb testowy

W tym trybie wszystkie rejestrowane dane są zapisywane w oddzielnym katalogu (folderze), co wyróżnia je od sygnałów zapisanych w czasie „normalnej” pracy rejestratora. Pozwala to na szybkie i bezpieczne usunięcie danych rejestrowanych w czasie prób.

Blokada rejestracji

Funkcja ta pozwala zablokować zapis sygnałów w sytuacjach nie wymagających rejestrowania, przy zachowaniu wszystkich pozostałych funkcji urządzenia jak np. pomiary bieżące czy monitorowanie sygnałów wejściowych.

Oprogramowanie

Oprogramowanie (ET Manager) dostarczane z rejestratorami umożliwia:

 • połączenie z wieloma rejestratorami; 
 • przeglądanie, wprowadzanie i edycję nastaw rejestratorów; 
 • prezentację bieżącego stanu rejestratora i wartości wielkości wejściowych i wyliczanych; 
 • pobieranie i zapis na dysku zarejestrowanych danych; 
 • prezentowanie graficzne i analizę (skalowanie, wycinanie) zarejestrowanych przebiegów; 
 • tworzenie kanałów wirtualnych, będących funkcjami zarejestrowanych kanałów rzeczywistych; 
 • drukowanie, eksport danych do formatu tekstowego 

Oprogramowanie to jest dołączone standardowo do rejestratora.

Oprogramowanie narzędziowe dla RZ-40 i RZ-40 PMU o nazwie ET Manager, jest programem darmowym
i może być instalowane na dowolnej ilości urządzeń.

Zalety rejestratora RZ-40:

 • ciągły zapis danych (długość zapisu do 60 sekund); 
 • optymalna liczba wejść (standard: 16 analogowych i 36 binarnych); 
 • wysoka dokładność (0,5%)  i duża rozdzielczość  (16 bitów); 
 • duża częstotliwość próbkowania (do 16kHz ); 
 • równoczesne próbkowanie w każdym kanale; 
 • zaawansowane, przejrzyste i łatwe w obsłudze oprogramowanie; 
 • separacja galwaniczna sygnałów wejściowych; 
 • przenoszenie składowej stałej; 
 • szeroki zakres pomiarowy; 
 • dostosowanie wejść do poziomu sygnałów obiektowych;
 • (bez konieczności stosowania układów dopasowujących); 
 • rejestracja wielkości wyliczonych (wart. skuteczne, moce, składowe symetryczne itp.); 
 • rejestracja zdarzeń dla wejść dwustanowych i sygnałów wewnętrznych; 
 • rejestracja trendów (zapis co 5ms do 30s); 
 • bogaty wybór kryteriów wyzwalania; 
 • dokładna synchronizacja czasu (odbiornik GPS, Ethernet-SNTP, impuls synchronizujący); 
 • zapis danych w postaci plików zgodnych ze standardem COMTRADE; 
 • zapis na dysk Compact Flash  (brak elementów mechanicznych -  duża trwałość); 
 • bezpośrednie połączenie z siecią teleinformatyczną (Ethernet); 
 • możliwość wprowadzania nastaw i wizualizacja z panelu operatorskiego; 
 • niski pobór mocy (niewielkie obciążenie dla zasilania gwarantowanego)

Istnieje możliwość nieodpłatnego wypożyczenia rejestratora.