Autodiagnostyka
 


     Bezudarowa zmiana parametrów
 


     Optymalizacja momentu wzbudzenia
 


     System nadzoru parametrów wzbudzenia i silnika
 


     Ograniczniki prądu wzbudzenia / stojana / niedowzbudzenia
 


     Szeroka liczba funkcji zabezpieczeniowych
 

 

Układy wzbudzenia rozruchu typu ETS dla silników synchronicznych oraz typu ETA dla silników asynchronicznych synchronizowanych dostarczane łącznie z układem zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji zapewniają ich prawidłową eksploatację.


    Biuro Realizacji
    ul. Pańska 3,
    84-208 Dobrzewino

    tel. +48 (58) 888 15 50

    e-mail: energotest@spie.com