Rozruszniki rezystancyjne ETR Układy rozruchowe ETR przeznaczone są do rozruchu silników indukcyjnych pierścieniowych o mocach do 5 000 kW. Ilość stopni rozruchowych zależy od wymaganego maksymalnego i dopuszczalnego prądu rozruchowego. Pozwala to na możliwość dokładnego kształtowania przebiegu momentu i prądu rozruchowego, zapewniając łagodny rozruch, bez przekroczenia dopuszczalnego prądu stojana silnika. Krotność prądu rozruchowego może być dowolnie kształtowana w zależności od ilości stopni rozruchowych.

Przeznaczone są do różnego rodzaju napędów jak młyny rurowe kulowe i prętowe, kruszarki, przenośniki taśmowe, miksery, zgniatacze, prasy, pompy, kompresory, wentylatory. Stosowane są dla dowolnego rodzaju rozruchu, a nadają się szczególnie do rozruchów ciężkich.


    Biuro Realizacji
    ul. Pańska 3,
    84-208 Dobrzewino

    tel. +48 (58) 888 15 50

    e-mail: energotest@spie.com