Urządzenia te mogą być stosowane w dowolnych rozdzielnicach wnętrzowych średniego napięcia do stwierdzenia obecności napięcia. Współpracują z izolatorami posiadającymi wbudowany reaktancyjny lub rezystancyjny dzielnik napięcia

WNd — Wskaźnik napięcia w wersji podstawowej

Wersja podstawowa charakteryzuje określonymi cechami:

 • Spełnia wymagania normy PN-EN 62271-206:2011,
 • Współpracuje  z izolatorami reaktancyjnymi różnych producentów,
 • Istnieje możliwość zmiany czułości wskaźnika w zależności od parametrów izolatorów. Akceptowany poziom prądów wyjściowych z izolatorów na poziomie 20...500µA,
 • Posiada zintegrowana konstrukcję (posiada gniazda wtykowe i wskaźniki optyczne),
 • Sygnalizuje obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy za pomocą diod LED,
 • Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych,
 • Jednobarwna, przezroczysta obudowa,
 • Stopień ochrony IP 40.

 

WN — Wskaźnik napięcia o zwiększonej szczelności

Wersja o zwiększonej szczelności posiada  między innymi zwiększony stopień ochrony IP.

 • Spełnia wymagania normy PN-EN 62271-206:2011,
 • Współpracuje  z izolatorami reaktancyjnymi różnych producentów,
 • Istnieje możliwość zmiany czułości wskaźnika w zależności od parametrów izolatorów. Akceptowany poziom prądów wyjściowych z izolatorów na poziomie 20...500µA,
 • Posiada zintegrowana konstrukcję (posiada gniazda wtykowe i wskaźniki optyczne),
 • Sygnalizuje obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy za pomocą diod LED,
 • Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych,
 • Jednobarwna, przezroczysta obudowa,
 • Stopień ochrony IP 54.

WNf

Urządzenie stosowane do wskazywania wzajemnych zależności fazowych między punktami przyłączeniowymi dwóch układów wskazujących obecność napięcia roboczego. Instalowany w rozdzielnicach średniego napięcia, przystosowany do współpracy ze wskaźnikami napięcia WNd, WN oraz przekaźnikami blokady łączeniowej PB. Może być również wykorzystywany jako dodatkowy przenośny wskaźnik napięcia.