Urządzenia te mogą być stosowane w dowolnych rozdzielnicach wnętrzowych średniego napięcia do stwierdzenia obecności napięcia. Współpracują z izolatorami posiadającymi wbudowany reaktancyjny lub rezystancyjny dzielnik napięcia

WNd — Wskaźnik napięcia w wersji podstawowej

Wersja podstawowa charakteryzuje określonymi cechami:

 • Spełnia wymagania normy PN-EN 62271-206:2011,
 • Współpracuje  z izolatorami reaktancyjnymi różnych producentów,
 • Istnieje możliwość zmiany czułości wskaźnika w zależności od parametrów izolatorów. Akceptowany poziom prądów wyjściowych z izolatorów na poziomie 20...500µA,
 • Posiada zintegrowana konstrukcję (posiada gniazda wtykowe i wskaźniki optyczne),
 • Sygnalizuje obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy za pomocą diod LED,
 • Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych,
 • Jednobarwna, przezroczysta obudowa,
 • Stopień ochrony IP 40.

 

WN — Wskaźnik napięcia o zwiększonej szczelności

Wersja o zwiększonej szczelności posiada  między innymi zwiększony stopień ochrony IP.

 • Spełnia wymagania normy PN-EN 62271-206:2011,
 • Współpracuje  z izolatorami reaktancyjnymi różnych producentów,
 • Istnieje możliwość zmiany czułości wskaźnika w zależności od parametrów izolatorów. Akceptowany poziom prądów wyjściowych z izolatorów na poziomie 20...500µA,
 • Posiada zintegrowana konstrukcję (posiada gniazda wtykowe i wskaźniki optyczne),
 • Sygnalizuje obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy za pomocą diod LED,
 • Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych,
 • Jednobarwna, przezroczysta obudowa,
 • Stopień ochrony IP 54.

 

WN-IEC — Wskaźnik napięcia zgodny z normą PN-EN 61243-5

Ta wersja spełnia dodatkowo wymagania normy PN-EN 61243-5. Wyposażona jest również układ samotestujący (działający również przy braku napięcia) oraz wyświetlać ciekłokrystaliczny sygnalizujący obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy.

 • Spełnia wymagania norm PN-EN 62271-206:2011 (urządzenia średniego napięcia -układy wskazujące napięcie) i PN-EN 61243-5 (prace pod napięciem - układy do sprawdzania obecności napięcia),
 • Czułość wskaźnika jest fabrycznie dostosowana do parametrów izolatorów. Akceptowany poziom prądów wyjściowych z izolatorów na poziomie 8...500µA,
 • Posiada zintegrowaną konstrukcję (posiada gniazda wtykowe i wskaźniki optyczne),
 • Sygnalizuje obecność napięcia niezależnie dla każdej fazy za pomocą wyświetlacza ciekłokrystalicznego,
 • Układ detekcyjny nie wymaga osobnego źródła zasilania, potrzebna energia jest odbierana z podłączonych izolatorów reaktancyjnych,
 • Wyposażony jest w układ samotestujacy (działający także przy braku napięcia),
 • Zwiększa bezpieczeństwo pracy - gniazda wtykowe zabezpieczone są iskiernikiem, co ogranicza napięcie na gniazdach w przypadku uszkodzenia izolatora reaktancyjnego,
 • Posiada standardowy sygnał wyjściowy na gniazdach wtykowych (2,5 µA 5v) przystosowany  do rozłączalnych wskaźników napięcia LRM i uzgadaniczy faz LRM.
 • Posiada stopień ochrony IP 54

 

WNf

Urządzenie stosowane do wskazywania wzajemnych zależności fazowych między punktami przyłączeniowymi dwóch układów wskazujących obecność napięcia roboczego. Instalowany w rozdzielnicach średniego napięcia, przystosowany do współpracy ze wskaźnikami napięcia WNd, WN oraz przekaźnikami blokady łączeniowej PB. Może być również wykorzystywany jako dodatkowy przenośny wskaźnik napięcia.