„Przekaźniki pośredniczące SPIE Energotest w PSE - weryfikacja najnowszych standardów”

 

Z dumą informujemy, że przekaźniki pomocnicze serii PP produkcji SPIE Energotest przeszły w 2023 roku w Laboratorium Zabezpieczeń PSE S.A. weryfikację w zakresie zgodności z najnowszymi standardami:

  1. Urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i układy z nimi współpracujące, stosowane na stacjach elektroenergetycznych WN i NN, PSE-ST.EAZ. NN.WN/2021,
  2. Standardowe rozwiązania w zakresie obwodów wtórnych stosowane w stacjach elektroenergetycznych NN i WN, PSE-ST.OW.NN.WN/2021,

Lista przekaźników produkcji SPIE Energotest dopuszczonych aktualnie do stosowania w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych:

  1. przekaźniki pomocnicze wyłączające - PW-3, PW-3/S, PWS-3, PWS-3/S,
  2. przekaźnik pomocniczy szybki - PPS-6,
  3. przekaźniki pomocnicze pośredniczące - PPS2-4, PPS2-6, PP-4,
  4. przekaźniki pomocnicze bistabilne - PBI-4, PBI-8, PBI-12B, PBI-12C, PBI-12D,
  5. przekaźnik pomocniczy czasowy - PT-4,
  6. przekaźniki realizujące kontrolę ciągłości obwodów wyłącznika - PKC-1/A, PKC-1/B, PKC-3/A, PKC-3/B, PKC-3 z rezystorami PRC-3,
  7. przekaźniki realizujące przełączanie zasilania - PPZ-1, PPZ-2/A,
  8. przekaźniki wykorzystywane jako spójne elementy układów ogólnostacyjnych - PS-3, PS-5, PS2-4, PS2-5, PS2-6, PS-3/Z, PS2-4/Z, PS2-5/Z, PS2-6/Z