„Informacja o szkoleniu i zapowiedź konferencji”

Szanowni Państwo,


Informujemy, że następna edycja naszego flagowego wydarzenia technicznego, konferencji: „Automatyka w elektroenergetyce” została zaplanowana na wiosnę 2025 r.

Nie jest to jednak jedyne spotkanie techniczne organizowane przez naszą firmę.

Biorąc pod uwagę duże zainteresowanie najnowszymi rozwiązaniami w dziedzinie ochrony przed zwarciami łukoochronnymi oraz tematyką przełączania zasilań pragniemy zaprosić na:
Szkolenie: „Najnowsze rozwiązania w dziedzinach:
- Ochrona przed skutkami zwarć łukowych
- Automatyka przełączania zasilań”
które odbędzie się w dniach 17 – 19 kwietnia 2024 r. w Zakopanem
Jest to wydarzenie skierowane do specjalistów z branży elektroenergetyki zawodowej i przemysłowej. Niebawem opublikujemy szczegółową agendę oraz kartę zgłoszenia.

Już teraz serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zaplanowania sobie obu tych wydarzeń w swoim kalendarzu.