System sterowania i nadzoru dla OZE

SPIE Energotest sp. z o. o. zrealizuje zlecenie wdrożenia systemu sterowania i nadzoru ECONTROLplus wraz lokalnymi koncentratorami telemechaniki dla kilkudziesięciu farm fotowoltaicznych!!!

 

Wdrażany system sterowania i nadzoru nad instalacjami OZE umożliwi kompleksowy nadzór i sterowanie różnorodnymi typami instalacji, takimi jak farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe oraz magazyny energii.

Wbudowane moduły monitorowania instalacji w tym moduł służący do analizy punku pracy, uwzględniający charakterystyki prądowo-napięciowe, starzenie modułów oraz zależność od warunków atmosferycznych, pozwalają na szybką identyfikację usterek, zapewniając maksymalne wykorzystanie potencjału farm fotowoltaicznych. System posiada ponadto wbudowane funkcje obsługi trackerów paneli fotowoltaicznych, co pozwala na pełną kontrolę każdego typu instalacji i zwiększenie możliwości produkcyjnych w stosunku do statycznych instalacji. Integracja systemu

z lokalnymi koncentratorami danych pozwala na pełną kontrolę nad samą farmą jak również integrację z operatorem sieci dystrybucyjnej.

To innowacyjne podejście przyczynia się do jeszcze efektywniejszego wykorzystania energii słonecznej, tworzenia bardziej zrównoważonych systemów energetycznych, redukcji emisji CO2 i tworzenia bardziej ekologicznej przyszłości.

Warto podkreślić, że system spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa cybernetycznego (IEC62443) oraz jest zgodny z wymogami kodeksów sieciowych, w tym w zakresie NCRfG.

Bezpieczeństwo danych (ISO27001) oraz niezawodność działania (redundancja) są naszym priorytetem, gwarantując spokój i pewność użytkownikom.  Realizacje te prowadzimy kompleksowo – od doradztwa technicznego, poprzez projekty, uruchomienie, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.