Prefabrykujemy szafy systemowe dla kilkudziesięciu farm fotowoltaicznych!

SPIE Energotest sp. z o.o. realizuje zlecenie wdrożenia systemu sterowania i nadzoru ECONTROLplus wraz lokalnymi koncentratorami telemechaniki dla kilkudziesięciu farm fotowoltaicznych!!!
Pierwsza partia szaf systemowych dla tego zadania, przygotowanych w naszym zakładzie prefabrykacji w Rudzie Śląskiej, jest już gotowa.

Wdrażany system sterowania i nadzoru nad instalacjami OZE umożliwia kompleksowy nadzór i sterowanie różnorodnymi typami instalacji, takimi jak farmy fotowoltaiczne, farmy wiatrowe oraz magazyny energii.