ISO 27001 - Dbamy o bezpieczeństwo powierzonych nam informacji!

Informacje stanowią obecnie jedne z najcenniejszych aktywów. W związku z tym, zapewnienie im odpowiedniej ochrony jest niezmiernie istotne. Skuteczne zarządzanie tymi zasobami wymaga systematycznego podejścia. Konieczne jest, aby organizacja zidentyfikowała potencjalne zagrożenia oraz wdrożyła adekwatne środki zaradcze.
Z dumą informujemy, że w SPIE Energotest posiadamy wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodny z międzynarodową normą ISO 27001.

 

Information is currently one of the most valuable assets. Therefore, providing them with appropriate protection is extremely important. Effective management of these resources requires a systematic approach. It is necessary for the organization to identify potential threats and implement adequate countermeasures.
We are proud to announce that at SPIE Energotest, we have implemented an information security management system in compliance with the international ISO 27001 standard.

SPIE Energotest ISO 27001 Certificate

https://www.spie-energotest.pl/media/ISO%202022/27001_PL_EN_DE.pdf