SPIE Energotest jest dostawcą urządzeń i firmą inżynierską, która posiada długie tradycje, od zawsze związaną z polską elektroenergetyką. Podstawowym atutem firmy jest liczna kadra wybitnych specjalistów - ponad 75% z blisko 150 osób pracujących w SPIE Energotest posiada wyższe wykształcenie. 
Wielu z nich kierowało lub współuczestniczyło w: projektowaniu, kompletacji dostaw, nadzorowaniu montażu, badaniach pomontażowych, 
rozruchu urządzeń i układów elektroenergetycznych praktycznie we wszystkich nowo budowanych i modernizowanych elektrowniach, elektrociepłowniach, stacjach energetycznych oraz zakładach przemysłowych w Polsce, jak również za granicą. Podstawowym obszarem działalności są kompleksowe modernizacje i budowa nowych układów automatyki elektroenergetycznej i technologicznej, energoelektroniki, a także systemów sterowania oraz układów AKPiA.

SPIE Energotest jest producentem uznanych na rynku urządzeń jak np.: automaty przełączania zasilań, rejestratory zakłóceń, zabezpieczenia łukoochronne, przekaźniki pomocnicze, zabezpieczenia pól SN i wiele innych, oraz dostawcą własnych dedykowanych systemów:
ECONTROLplus - system sterowania i nadzoru, oraz Smart Load - system utrzymania w zbilansowanej pracy wsypowej zakładów przemysłowych.

Przy realizacji tych zadań współpracujemy z najlepszymi polskimi firmami działającymi na rynku elektroenergetycznym oraz wieloma firmami zagranicznymi, np.:ABB, Hitachi, Alstom, Babcock, General Electric, Siemens, Schneider, Foster Wheeler, Emerson - Westinghouse Electric Poland, Lurgi Lentijes. Bazując na bogatej wiedzy i doświadczeniu specjaliści SPIE Energotest opracowali i wdrożyli do produkcji wiele innowacyjnych konstrukcji urządzeń cieszących się dużym uznaniem Klientów.

Film okolicznościowy przygotowany z okazji 25 rocznicy firmy Energotest w roku 2017

Ważniejsze daty związane z firmą

05 lutego 2021

Energotest staje się częścią grupy SPIE. Europejski lider usług multitechnicznych w obszarze energetyki i łączności podpisał umowę na zakup 100% udziałów Energotestu

09 listopada 2009

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Gliwicach ulega zmianie nazwa firmy PUE Energotest-Energopomiar Sp. z o.o.. Nowa nazwa spółki to: Energotest sp. z o.o. Zmiana nazwy jest dopełnieniem przekształceń jakie dokonały się w ostatnim roku, konsolidacji trzech podmiotów, oraz poszerzeniu zakresu działalności firmy.

18 sierpnia 2009

Sąd Rejonowy w Gliwicach wydaje postanowienie o połączeniu spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. i Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. w trybie art.492 par.1 poprzez przejęcie i przeniesienie całego majatku spółki Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń „Energoefekt” Sp. z o.o. na majątek PUE „Energotest –Energopomiar” Sp. z o.o.

01 lipca 2009

PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. na zasadach Art. 231 par.1 przejmuje pracowników Oddziału Rynek Automatyki ELEKTROBUDOWA S.A.

16 kwietnia 2009

Energotest-Gdańsk Sp. z o .o. zostaje włączony do struktur Energotestu-Energopomiaru, Firma Energotest-Gdańsk Sp. z o.o. jako odrębny podmiot przestaje funkcjonować. Jej wszystkie należności i zobowiązania przechodzą na Energotest-Energopomiar.

2008

Zmiana udziałowców spółek PUE „Energotest-Energopomiar” Sp. z o.o. oraz PZAiZ „Energoefekt” Sp. z o.o. Nowym, jedynym udziałowcem w obu spółkach zostaje ELEKTROBUDOWA S.A.

1999

Na bazie pracowników własnych i przekształcanego ZRE Gdańsk, Energotest-Energopomiar tworzy spółkę Energotest-Gdańsk zajmującą się układami wzbudzenia generatorów i silników, regulatorami napięcia transformatorów, przemiennikami częstotliwości, kaskadami tyrystorowymi oraz układami automatyki przemysłowej.

Lata 1991-1992

Utworzone zostają dwie spółki realizujące usługi inżynierskie związane z automatyką elektroenergetyczną, w szczególności kompleksową realizacją układów zabezpieczeń i synchronizacji w energetyce generacyjnej:

  • Przedsiębiorstwo Usług Elektroenergetycznych Energotest-Energopomiar Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (podstawowy rynek: elektrownie konwencjonalne i elektrociepłownie);
  • Południowy Zakład Automatyki i Zabezpieczeń "Energoefekt" Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej. (podstawowy rynek: energetyka wodna)