SPIE Energotest sp. z o.o.

KRS: 0000092855, Sąd Rejonowy w Gliwicach,
X Wydział Gospodarczy KRS

NIP: 631-010-00-35
REGON: 271235842

Kapitał zakładowy
(wpłacony w całości): 483 000,00 PLN

http://www.spie-energotest.pl

Centrala w Gliwicach
ul. Chorzowska 44 B
44-100 Gliwice

tel. +48 (32) 413-27-00
tel. +48 (32) 270-45-18
energotest@spie.com

SPIE Energotest sp. z o.o.

ul. Chorzowska 44B,
44-100 Giwice

Biuro Realizacji
ul. Pańska 3,
84-208 Dobrzewino

tel: +48 58 888 15 50
energotest@spie.com

SPIE Energotest Sp. z o.o.

ul. Pańska 3,
80-209 Dobrzewino

Składanie zapytań ofertowych

 

Nasi specjaliści są do Państwa dyspozycji

Wyroby

Michał Kaźmierczak
Dyrektor Marketingu
tel. +48 668 844 360
michal.kazmierczak@spie.com

Paweł Kazimierczuk
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 514 101 444
pawel.kazimierczuk@spie.com

Usługi - Automatyka elektroenergetyczna

Krzysztof Krokosz
Dyrektor Działu Sprzedaży
tel. +48 601 156 456
krzysztof.krokosz@spie.com

Jarosław Oleś
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 609 233 788
jaroslaw.oles@spie.com

Usługi - Systemy i AKPiA

Anna Hachuła
Dyrektor Działu Sprzedaży
tel. +48 721 095 900
anna.hachula@spie.com

Tomasz Szumski
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 606 641 984
tomasz.szumski@spie.com

Marcin Sladkowski
Dyrektor Sprzedaży
tel. +48 785 350 544
marcin.sladkowski@spie.com

Projektowanie

Wojciech Kocik
Dyrektor Działu Sprzedaży
tel. +48 606 140 570
wojciech.kocik@spie.com

Serwis Wyrobów

tel. (32) 413 27 50
serwis.wyrobow@spie.com Czynny od 9-15 w dni robocze