Data wydania: 30.03.2023r.

 

Dane osobowe

Szanując Państwa prawo do prywatności oraz chcąc zapewnić, że chronimy przetwarzane przez nas Państwa dane osobowe, przedstawiamy naszą Polityką prywatności. 

Zawiera ona zasady, jakimi kierujemy się podczas przetwarzania Państwa danych osobowych oraz informacje wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

 1. 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
  SPIE Energotest sp. z o. o., 
  44-100 Gliwice, 
  ul. Chorzowska 44B
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie danych osobowych jest – Administrator Bezpieczeństwa Informacji, kontakt: listowny na adres administratora, telefoniczny pod nr 32 270 45 18, w godzinach 8.00 – 15.00, e-mail: rodo@spie-energotest.pl 
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będę w celu prawidłowej realizacji zawartych umów, oraz w celach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą w tym organizacji szkoleń, warsztatów, seminariów, organizacji konferencji i targów. 
 4. Podstawą przetwarzania danych jest realizacja ww. celów, które wynikają z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich przy wykonywaniu umowy lub podjęciu działań na żądanie użytkownika
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą:
  Poczta Polska, firmy kurierskie / transportowe, 
  upoważnieni kontrahenci administratora, 
  organy publiczne, którym dane są przekazywane na mocy przepisów prawa.
 6. Administrator danych przechowuje Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji zawartej Umowy, w związku z którą są one przetwarzane, oraz po jej zakończeniu przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa, jak również przez okres przedawnienia roszczeń. 
 7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO
 8. Ma Pani/Pan prawo do: 
  dostępu do swoich danych osobowych,
  żądania sprostowania lub w określonych przypadkach usunięcia swoich danych osobowych,
  żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację 
  usunięcia danych w uzasadnionych w Rozporządzeniu przypadkach.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w razie ich nie podania, Administrator może nie mieć możliwości realizacji celu dla którego miały być pozyskane.
 10. W celu skorzystania ze swoich praw powinna Pani/Pan skontaktować się z SPIE Energotest sp. z o. o.
 11. Przysługuje Pani/Panu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Pliki cookies

 1. Dane osobowe w plikach cookies na stronie: www.spie-energotest.pl
  Poprzez pliki cookies pochodzące ze strony www.spie-energotest.pl nie zbieramy żadnych danych osobowych pozwalających na identyfikację użytkownika. 
 2. Wykorzystanie plików cookies na stronie: www.spie-energotest.pl 
  Pliki cookies zbierane na www.energotest.com.plsłużą jako identyfikator sesji osoby, która odwiedza stronę. Zapisywane są następujące informacje: adres ip odwiedzającego, kraj z którego nastąpiło połączenie, link z którego nastąpiło przekierowanie, odwiedzane podstrony, czas przebywania na poszczególnych podstronach, pobrane materiały, informacje o urządzeniach wykorzystywanych przy przeglądaniu strony (modele, systemy operacyjne). Informacje te zbierane są w celu gromadzenia danych statystycznych „oglądalności” serwisu (poprzez Google Analytics). "