Nasi specjaliści zrealizowali w ostatnich kilku latach wiele kompleksowych prac w energetyce i przemyśle,w kraju i za granicą.

Oto przykładowe prace i obiekty:

 • Modernizacja (projekt, kompletacja dostaw, nadzór nad montażem, badania pomontażowe, rozruch) układów wyprowadzenia mocy, w tym: układów wzbudzenia i regulacji napięcia generatorów, układów synchronizacji: El.Pątnów, El.Skawina, El.Kozienice, El.Jaworzno III, El.Pomorzan , El.Konin, El.Łaziska, El.Dolna Odra, EC Huty Miedzi "Głogów", EC KWK Dębieńsko. 
 • Modernizacja (projekt, kompletacja dostaw, nadzór nad montażem, badania pomontażowe, rozruch) układów zabezpieczeń: El.Łaziska, El.Pątnów, El.Skawina, El.Jaworzno III, El.Połaniec, EC Kraków, El.Kozienice, EC Siekierki, EC Bydgoszcz, El.Pomorzan, Stacje Dobrzeń 400/110 kV, Rozdzielnia 110 kV El.Turów, Huta Aluminium Konin, Rozdzielnie 110, 30, 6kV. 
 • Modernizacja (projekt, dostawy, montaż, badania pomontażowe i rozruch) układów samoczynnego załączania rezerwy (SZR) i planowego przełączania zasilań (PPZ) w rozdzielniach ŚN, nn wykorzystując automaty typu AZR: El.Rybnik, El.Pątnów, El.Dolna Odra, ZEC Łódź, EC Lublin - Wrotków, EC Białystok, EC Kawęczyn, EC Wrocław, EC Szczecin, El.Pomorzan, El.Połaniec, PKN Orlen, El.Komorany Czechy
  - praktycznie we wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach oraz w wielu zakładach przemysłowych. Dostarczono w sumie blisko 500 automatów typu AZR. 
 • Modernizacja (projekt, kompletacja dostaw, nadzór nad montażem, badania pomontażowe, rozruch) układów wzbudzenia generatorów: El.Łaziska, El.Dolna Odra, El.Konin, EL.Rybnik, El.Połaniec, El.Kozienice. 
 • Dostawy (często w ramach prowadzonej przez Energotest modernizacji układów wyprowadzenia mocy) synchronizatorów automatycznych typu SM dla ponad 150 generatorów w elektrowniach, elektrociepłowniach energetyki zawodowej
  i przemysłowej. 
 • Dostawy (często w ramach prowadzonej przez Energotest modernizacji) innych urządzeń: zbiorczych zabezpieczeń ziemnozwarciowych typu ZIo oraz światłowodowych zabezpieczeń typu ZŁ rozdzielni ŚN, nn dla blisko 40 elektrowni i elektrociepłowni energetyki zawodowej i przemysłowej w kraju i za granicą. 
 • System nadzoru i sterowania typu Econtrol oraz system lokalizacji doziemień w sieciach prądu stałego typu DCtest: El.Konin, El.Rzeszów, El.Rybnik, El.Pątnów, El.Bełchatów, EC Białystok, El.Dolna Odra, El.Szczecin, El.Skawina, EC Gdynia, Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, Stacja 110 kV Sochaczew, Mory. 
 • Badania pomontażowe i rozruchy układów elektrycznych w modernizowanych i nowobudowanych elektrowniach i elektrociepłowniach, np. El.Opole bloki 360 MW, El. Turów bloki 245 MW, El. Dolna Odra, 200MW. Bloki gazowo-parowe EC Gorzów, EC Nowa Sarzyna, EC Lublin - Wrotków, EC Rzeszów, EC Katowice blok 135 MW, ZEC Bielsko-Biała blok 68 MW, El. Kemerköy bloki 3x200 MW w Turcji. Prace realizowane były, między innymi, na zlecenie: ABB, Alstom, Babcock, Fortum, Schneider, Lurgi Lentijes, Foster Wheeler, Emerson - Westinghouse Electric Poland. 
 • Badania eksploatacyjne i okresowe urządzeń i układów elektrycznych 
  w elektrowniach i elektrociepłowniach energetyki zawodowej i przemysłowej oraz na stacjach i rozdzielniach najwyższych napięć.