Na przestrzeni lat dokonania SPIE Energotestu w zakresie wyrobów i usług niejednokrotnie były opisywane w wielu branżowych pismach. Należą do nich między innymi:
Wiadomości Elektrotechniczne, Rynek-Energii, Elektroinfo.