Sterownik modularny ET-DCS powstał dzięki wieloletniemu doświadczeniu firmy Energotest w konstruowaniu i produkcji urządzeń na potrzeby elektroenergetyki, które od lat z powodzeniem stosowane są przez Klientów.


     Wejścia i wyjścia analogowe 0/4..20mA, -10/0..10V, 0..1/2/5A
 


     Możliwość redundancji modułu procesora
 


     Wejścia i wyjścia dwustanowe 230VAC/220VDC/24VDC
 


     Szeroki zakres protokołów komunikacyjnych
 


     Protokół komunikacji dwutorowej PRP
 


     Możliwość wymiany modułów bez zatrzymywania procesu
 


     Możliwość redundancji zasilania
 


     Stopka czasowa nadawana przez moduły wejściowe z dokładnością 1 ms
 


     Synchronizacja czasu PTP, NTP, SNTP
 

 

Modularna budowa, dedykowany system operacyjny, zastosowanie kodu sterownika programowalnego PLC straton autorstwa COPA-DATA i swobodne programowanie zgodnemu z IEC 61131-3 jednostki centralnej (ET-CP) umożliwiają, za pośrednictwem modułów wejść/wyjść, akwizycję, nadzór i efektywne sterowanie obiektami elektroenergetycznymi, a także procesami przemysłowymi. Moduły wejść/wyjść mają interfejs obiektowy pracujący na wszystkich powszechnie występujących poziomach napięć i prądów (dla modułów dwustanowych: 24VDC, 220VDC, 230VAC; dla modułów analogowych: 0/4..20mA, 0..1/2/5A, -10/0..10V, 0-230V).

Sterownik podłączony jest do głównej magistrali komunikacyjnej za pomocą interfejsu Ethernet o prędkości transmisji 1Gb (podwójny interfejs w jednostkach centralnych ET-CP z wbudowanym switchem L2).

Komunikacja pomiędzy modułami realizowana jest za pośrednictwem autorskiej, hybrydowej magistrali ET-BUS łączącej w sobie zarówno komunikację zdarzeniową z cykliczną i jednoczesną separacją transmisji dużych pakietów danych (np. z modułów wejść analogowych) od sygnałów dwustanowych, alarmowych czy diagnostycznych. Magistrala ET-BUS umożliwia podłączenie do 64 modułów różnego typu zarówno w obrębie jednej szafy jak i rozproszonych. Jako medium tego połączenia może służyć przewód miedziany lub światłowodowy. Dzięki zastosowaniu indywidualnej adresacji każdego z modułów na magistrali ET-BUS, nie ma na sztywno przypisanego miejsca instalacji poszczególnych modułów, co umożliwia swobodną rozbudowę istniejących sterowników o nowe moduły lub funkcjonalności.

Wszystkie moduły, w tym moduły wejść/wyjść, posiadają własny zegar synchronizowany z dokładnością 1ms, dzięki któremu nadają one precyzyjne stopki czasowe zdarzeniom czy pomiarom, które następnie przekazywane są do serwera ET-Server lub dowolnego systemu nadrzędnego i zapisywane ze stopką czasową nadaną w chwili rejestracji przez moduł wejściowy.

Moduły instalowane są na płycie montażowej, która dzięki unikalnej konstrukcji może mieć konfigurowany swobodnie rozmiar - od 1 do 64 slotów - w zależności od potrzeb.

Możliwości komunikacyjne z urządzeniami innych firm zapewniają, oprócz dwóch portów Ethernet, dostępne na jednostce ET-CP trzy szeregowe porty komunikacyjne RS485, a także dostępne w portfolio produktów firmy Enenergotest jednostki konwerterów EKM. W połączeniu z możliwością zastosowania wielu protokołów komunikacyjnych (m.in. IEC61850, Modbus TCP, Modbus RTU) udostępnia nam to praktycznie nieograniczoną komunikację z dowolnymi systemami lub urządzeniami.

Ciekawą i unikalną cechą dwustanowych modułów wejść/wyjść ET-DCS jest funkcja ET-DirectLink, dająca możliwość bezpośredniego przesyłania danych pomiędzy modułem wejściowym a wyjściowym z pominięciem jednostki centralnej i bez wprowadzania dodatkowych opóźnień. Cecha ta umożliwia znaczne ograniczenie ilości połączeń kablowych w przypadku przesyłania np. informacji statusowych i sterowań pomiędzy obiektem a tradycyjnym pulpitem.

Wszystkie moduły mają ujednolicone obudowy i pozbawione są elementów ruchomych (wentylatorów).

Każdy z modułów może być wymieniany pod napięciem, w trakcie pracy instalacji.

Główne cechy sterownika ET-DCS:

 • programowanie zgodne z IEC61131-3
 • modularność i łatwość rozbudowy
 • do 64 modułów podłączonych do magistrali ET-BUS
 • separacja galwaniczna modułów od magistrali i obwodów wejścia/wyjścia od obwodów wewnętrznych
 • redundancja zasilaczy ET-PS, jednostki sterującej ET-CP, komunikacji z warstwą nadrzędną
 • autodiagnostyka wszystkich modułów,
 • zasilacze ET-PS z monitorowaniem i wskazaniem obciążenia,
 • rozdzielczość stopki czasowej 1ms,
 • stopka czasowa nadawana przez moduły wejściowe
 • synchronizacja czasu każdego modułu z zegarem centralnym z dokładnością lepszą niż 1ms,
 • wejścia i wyjścia dwustanowe 230VAC/220VDC/24VDC
 • wejścia i wyjścia analogowe 0/4..20mA, -10/0..10V, 0..1/2/5A