ET-AI-08Moduł ET-AI-08 wyposażony jest w 8 wejść analogowych 0/4..20mA i -10/0..10V (każdy kanał wyposażony jest w styki dla wejścia prądowego i napięciowego).

Za pomocą magistrali komunikacyjnej ET-BUS moduł ET-AI przesyła informacje, wraz z dokładnym stemplem czasowym zdarzenia, do modułu jednostki centralnej ET-CP.

Moduł ET-AI posiada system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterowania użytkownikowi.