ET-CP-01 jest modułem jednostki centralnej systemu ET-DCS. Moduł można instalować w dowolnym miejscu na szynie ET-SM – miejsce montażu nie wpływa na poprawność działania. W całym systemie ET-DCS może być zainstalowana dowolna ilość modułów jednostek centralnych. W przypadku zainstalowania na jednej magistrali dwóch lub więcej jednostek centralnych należy pamiętać, aby tylko na jednym z tych modułów ustawić synchronizację czasu.

Podstawowym zadaniem ET-CP-01 jest realizacja algorytmów sterowania, blokad i zabezpieczeń, wymiana danych z procesem (bezpośrednio za pomocą odpowiednich modułów wejść/wyjść lub pośrednio za pomocą linków komunikacyjnych do innych urządzeń lub sterowników) oraz udostępnianie danych do systemów nadrzędnych (SCADA, DCS, MES, etc.).

Aplikacja sterownika tworzona jest przez programistę w jednym z języków programowania zdefiniowanym w standardzie IEC61131-3. Po przesłaniu do sterownika, aplikacja zostaje zapisana zarówno w pamięci wewnętrznej flash jak i na karcie SD dostępnej na tylnej ściance urządzenia. Umożliwia to łatwą i szybką wymianę uszkodzonego modułu ET-CP-01 – po przełożeniu karty SD do sprawnego modułu wczyta on do pamięci flash zapisaną na karcie SD aplikację i konfigurację i podejmie automatycznie zaprogramowane działania.

Jednostka centralna ET-CP-01 może pracować zarówno jako serwer czasu jak i klient w standardzie NTP lub PTP.