Moduł ET-DI-16 wyposażony jest w 16 wejść binarnych o poziomie napięć 230VAC/220VDC (model A), 24VDC (model F) i inne (patrz dokumentacja). Wejścia te mają zapewnioną izolację galwaniczną 4kV.

Moduł ET-DI-32 wyposażony jest w 32 wejścia binarne o poziomie napięcia 24VDC.

Za pomocą magistrali komunikacyjnej ET-BUS moduł ET-DI przesyła informacje, wraz z dokładnym stemplem czasowym zdarzenia, do modułu jednostki centralnej ET-CP lub bezpośrednio do odpowiedniego modułu wyjść dwustanowych (pracując w trybie ET-DirectLink).

Moduł ET-DI posiada system wewnętrznej diagnostyki, która przekazuje aktualne parametry pracy i informacje o błędach do jednostki centralnej ET-CP. Programista może wykorzystać te dane np. na potrzeby alarmowania lub prezentowania stanu sterowania użytkownikowi.