W terminie do 18 grudnia 2022 r. znaczące zakłady są zobligowane do objęcia swoich odbiorów automatyką SCO*

 

Zweryfikuj jak najszybciej istniejącą automatykę SCO zakładu, pod kątem wymagań kodeksów sieci!

Zakres działania SPIE Energotest:

  • weryfikacja funkcjonalności zainstalowanej automatyki zabezpieczeniowej tj.: 

     - określenie możliwości nastaw funkcji zabezpieczeń podczęstotliwościowych, 
     - weryfikacja możliwości spełnienia kryterium czasowego działania, automatyki SCO dla instalacji istniejących i nowych (dla czasów 150 czy 300 ms),
     - weryfikacja czasu zadziałania zabezpieczeń, 
     - określenie łącznego czasu działania toru wyłączającego od momentu pobudzenia zabezpieczenia do czasu otwarcia styków wyłącznika,

  • weryfikacja stopnia dokładności pomiaru częstotliwości przez istniejące urządzenia pomiarowe/zabezpieczenia,
  • wsparcie techniczne Klienta w zakresie negocjacji z OSD warunków technicznych spełnienia kryteriów wyłączających dla automatyki SCO,
  • przeprowadzenie prób funkcjonalnych na etapie rozpoznania możliwości istniejącego układu elektroenergetycznego klienta.

Posiadamy nowoczesne urządzenia pomiarowe firmy OMIKRON, przystosowane do szczegółowego badania algorytmów pomiaru częstotliwości urządzeń EAZ, pod kątem wymagań SCO.

Posiadamy doświadczenie w realizacji powyższych badań i interpretacji wymagań kodeksów sieci dla automatyki SCO.

W przypadku konieczności uzupełnienia automatyki SCO, również oferujemy wsparcie – Kompleksowa realizacja SCO

 

*  Zgodnie z wytycznymi określonymi przez właściwego operatora systemu (OSD lub OSP) na podstawie Rozporządzeń Komisji (UE) 2016/1388 z dnia 17.08.2016 r. ustanawiającego kodeks sieci dotyczący przyłączenia odbioru - NC DC oraz 2017/2196 z dnia 24.11.2017 r. ustanawiającym kodeks sieci dotyczące stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych - NC ER